ผลของกะทิและชนิดน้ำตาลต่อคุณภาพของเจลที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมหลักโดยใช้ลอดช่องไทยแช่เยือกแข็งเป็นแบบจำลอง

Publish Year International Conference 1
2014 exPawisa Pookidakan, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Preference Mapping of Pandan Noodles (Thai Lod-Chong)", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 13 - 14 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย