การออกแบบ และพัฒนาเครื่องผลิตอาหารขบเคี้ยวจากข้าวด้วยระบบอัดแรงในเบ้าร้อนแบบอัตโนมัติ