การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (Tamifphosphor) เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมยา