ความหลากหลายทางพันธุกรรมและเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของช้างเลี้ยงในประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2014 inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeerapun Nokkaew, exDanai Sangthong, "Specificity and sensitivity of COX1 primers for species identification: Implement a non invasive sampling methods", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗, 14 - 15 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exDanai Sangthong, exWeerapun Nokkaew, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular phylogeny of Elephas, Loxodonta and Mammuthus (Elephantidae) based onmitochondrial control region: Implications for conservation and forensic", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗, 14 - 15 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย