กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากข้อมูลรูปร่างพื้นที่

Publish Year International Conference 6
2015 exNapat Cota, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "Rice phenology estimation using SAR time-series data", The 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES2015), 22 - 24 มีนาคม 2015, Hua-Hin เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2015 exRaveerat Jaturapitpornchai, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "A level-based method for urban mapping using NPP-VIIRS nighttime light data", the6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2015), 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2015 exPoompat Rattanasuwan, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "An SAR image speckle removal algorithm via image segmentation", The 6th International Conference ofInformation and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2015), 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2015 exPoompat Rattanasuwan, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "SAR multitemporal speckle filtering based on image segmentation", the 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), 24 มิถุนายน - 27 สิงหาคม 2015, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exRaveerat Jaturapitpornchai,, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "A level-based method for urban mapping using multitemporal SAR data", the 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), 24 - 27 มิถุนายน 2015, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exNapat Cota, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "Rice phenology estimation based on statistical models for time-series SAR data", the 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), 24 - 27 มิถุนายน 2015, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย