การปรับปรุงข้าวไทยให้มีคุณภาพการหุงต้มแบบใหม่ : ปริมาณอมิโลสต่ำ และอัตราการยืดตัวของข้าวสุก


แสดงความคิดเห็น

(0)