การค้นหาสารสำคัญออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชจากพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคพืชจากธรรมชาติ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanchanok Sirirak, exAnake Kijjoa, "Fungicidal activity of Acorus calamus L. extracts against plant pathogenic fungi", Agriculture and Natural Resoucrces, ปีที่ 53, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 527-532