การค้นหาสารสำคัญออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชจากพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคพืชจากธรรมชาติ

Publish Year International Journal 4
2020 exNattapatphon Kongcharoen, exNipon Kaewsalong, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of fungicides in controlling rice blast and dirty panicle diseases in Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 16233-1
2020 exSujitra Kokkrua, exSiti Izera Ismail, exNorida Mazlan, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of berberine in controlling foliar rice diseases", European Journal of Plant Pathology, ปีที่ 156, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 147-158
2020 exUdomsri Ounchokdee, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, "Effects of plant extracts and chitosan against alternaria leaf spot of chinese kale", Journal of Biopesticides , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 159-166
2019 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanchanok Sirirak, exAnake Kijjoa, "Fungicidal activity of Acorus calamus L. extracts against plant pathogenic fungi", Agriculture and Natural Resoucrces, ปีที่ 53, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 527-532