การใช้วัสดุตรึงเซลล์แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินสำหรับการปลูกผักกินใบและการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในดินปลูก