การประยุกต์ใช้การคำนวณ QM/MM เพื่ออธิบายกลไกปฏิกิริยาของเอนไซม์ Histone Deacetylase 8 และ Dimethyl Malate Lyase กับศักยภาพทางเภสัชวิทยา


แสดงความคิดเห็น

(0)