การคัดเลือกครอบครัวปลานิลที่มีความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae และ Aeromonas hydrophila

Publish Year International Journal 1
2020 exSila Sukhavachana, exKongphop Ampolsak, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Positive Genetic Correlation between Resistance to Aeromonasis andStreptococcosis in Nile Tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 45-54