การชักนำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมในสภาวะปลอดเชื้อและการคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่ทนต่อสภาวะเครียดจากการขาดน้ำ


แสดงความคิดเห็น

(0)