อิทธิพลของเรซิน แทกคิไฟเออร์ต่อสมบัติของน้ำยางธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมกาว