การศึกษาจุลกายวิภาคของระบบท่อลำเลียงและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด