การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์

Publish Year International Journal 1
2019 exMiss Khanh Thi Phuong Truong, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Oligosaccharides preparation from rice bran arabinoxylan by two different commercial endoxylanase enzymes", Journal of Nutritional Science and Vitaminology, ปีที่ 65, ฉบับที่ Supplement, ตุลาคม 2019, หน้า S171-S174
Publish Year International Conference 1
2017 exKhanh Thi Phuong Truong, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Hydrolysis Conditions on Production of Arabinoxylan Oligosaccharides from Commercially Defatted Rice Bran by Xylanase", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 “Innovative Food Science and Technology for Mankind:Empowering Research for Health and Aging Society”, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย