การสกรีนตัวเร่งปฏิกิริยารูทีเนียม-ทองแดง-โลหะ-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์