แผ่นนาโนของโลหะผสมสามชนิดแบบใหม่ที่เป็นสารกึ่งตัวนำในรูปของคอลลอยด์โดยสามารถควบคุมขนาดและสมบัติของสารกึ่งตัวนำได้