พฤติกรรมการอพยพของแมลงศัตรูข้าวกลุ่มเพลี้ยที่ตอบสนองต่อการความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ


แสดงความคิดเห็น

(0)