การพัฒนาและออกแบบเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยใช้หลักการควบคุมความดันของสารเคลือบและระบบควบคุมอุณหภูมิการอบแห้ง


แสดงความคิดเห็น

(0)