(ยกเลิกการให้ทุน) ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เเบบนิวโรฟัซซี่สำหรับระบบปรับอากาศ

Publish Year International Journal 1
2012 exRadeerom, M., inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasemsan, M.L.K., "Intelligence decision trading systems for stock index", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7198 LNAI, ฉบับที่ PART 3, มีนาคม 2012, หน้า 366-375
Publish Year International Conference 5
2014 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Temperature and Relative Humidity forecasting based on Neuro-Fuzzy System", The 18th Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics(WMSCI 2014), 15 - 18 กรกฎาคม 2014, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2012 exRadeerom, M., inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasemsan, M.L.K., "Intelligence decision trading systems for stock index", 4th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, ACIIDS 2012, 19 มีนาคม 2012
2012 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomkiat Prachayawarakorn , "แบบจำลองการคำนวณ Isosteric heat ของแผ่นโฟมกล้วยด้วยโครงข่ายใยประสาทเทียม", International Congress on Food Engineering and Technology (IFET2012), 28 - 30 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exRadeerom, M., inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasemsan, M.L.K., "Intelligence trading system for thai stock index", Studies in Computational Intelligence, 20 - 22 เมษายน 2011
2010 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modeling of Thermodynamics Properties based on Neurofuzzy for Steam Power Plant", World Congress on Engineering and Computer Science 2010, 20 - 22 ตุลาคม 2010, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบระบายอากาศบริเวณใต้หลังคาควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรเลอร์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 20 - 22 ตุลาคม 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย