การเตรียมและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิลและแป้งข้าวอะมิโลสสูงหรือไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exKunruedee Sangseethong, "Preparation and properties of hydrogels from carboxymethyl cassava starch blended with hydroxyethyl cellulose or rice starch", Starch Update 2015: The 8th International Conference on Starch Technology, 3 - 4 ธันวาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย