การเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของกังหันลมแกนหมุนแนวตั้งชนิด ดาเรียสโดยการใช้ใบพัดแบบบิดเกลียว: การศึกษาเชิงคำนวณ