ผลของการใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นใยอาหารและสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูไขมันต่ำ: การศึกษาร่วมกับการใช้สารสกัดใบแมงลักเพื่อเป็นสารต้านจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูลอิสระ

Publish Year International Journal 1
2018 exนายเอกราช แสงพล, inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hoary basil seed mucilage as fat replacer and its effect on quality characteristics of chicken meat model", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 382-387