ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลท

Publish Year International Conference 1
2013 exนางสาวจินดาวรรณ ปัญจางค์เจริญ, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Sodium Chloride on Properties of Thermoplastic Starch/Poly(butylenes adipate-co-terephthalate) Blend", 2013 AIChE Annual Meeting , 3 - 8 พฤศจิกายน 2013, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา