การศึกษาเชื้อ E. coli สายพันธุ์ก่อโรคและความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะที่แยกจากอุจจาระสุนัขที่ไม่แสดงอาการและแสดงอาการท้องสีย