การปรับปรุงตัวคาดการณ์และสมการการไหลน้ำตื้น 2 มิติกับแหล่งกำเนิดโดยวิธีการถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยการไหล แบบ TVD

Publish Year International Journal 1
2019 exPrasit Cholamjiak, ex Tanakit Thianwan, inดร.ลัญจกร กิตติรัตนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChonjaroen Chairatsiripon, "MODIFIED SP-ITERATION ALGORITHMS FOR SOLVING FIXED POINT PROBLEMS OF CONTINUOUS FUNCTIONS ON AN ARBITRARY INTERVAL", Nonlinear Functional Analysis and Applications , ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กันยายน 2019, หน้า 735-745