ระบบการตรวจสอบความผิดปรกติของเครื่องยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ LPG ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือน

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTheerathan Kingrattanaset, "AN ANALYSIS OF SOUND FOR FAULT ENGINE", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1005-1009