การเลือกใช้ชนิดของวัสดุห่อผลและสีของวัสดุห่อผลที่มีต่อคุณภาพผลผลิตชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภาพร โมธินา, "Effect of bagging colour on fruit quality of wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) ‘Thabthimchan’", Acta horticulturae, ปีที่ 1166, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 191-194
Publish Year International Conference 1
2015 exนางสาวนภาพร โมธินา, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Bagging Colour on Fruit Quality of Thamthimchan Wax Apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr.&Perry)", International Symposium on GA3 Tropical Fruit 2015, 10-11 April 2015. Kaohsiung Taiwan., 8 - 11 เมษายน 2015, Kaohsiung ไต้หวัน