การใช้โดโลไมต์ ถ่านแกลบไบโอชา และวิธีการทำนาที่ประสบความสำเร็จ ในการปรับปรุงสมบัติของดินเปรี้ยวจัดอย่างเหมาะสม เพื่อการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและยั่งยืน

Publish Year International Journal 1
2018 exDr. Gautier Landrot, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lead Speciation and Association with Organic Matter in Various Particle-Size Fractions of Contaminated Soils", Environmental Science & Technology , ปีที่ XXX, ฉบับที่ XXX, พฤษภาคม 2018
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNATTA TAKRATTANASARAN2, exKANJARAT LACHITAVONG, exDr. Gautier Landrot, "Decrease in Rice Production duringthe Dry Season in a Central Regionof Thailand: Linking Water, PaddySoil, and Rice Properties", Goldschmidt2017 , 13 - 18 สิงหาคม 2017, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2017 exDr. Gautier Landrot, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lead (Pb) association with soilorganic matter: characterization insoil particle-size fractions and effecton the efficiency of a phosphorusbasedmethod to stabilize Pb", Goldschmidt2017, 13 - 18 สิงหาคม 2017, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 1
2016 exนางสาวมยุรี นามจันดา, exศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, exDr. Gautier Landrot, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DISTRIBUTION AND RELEASE POTENTIAL OF ARSENIC IN AGRICULTURAL AND NON-AGRICULTURAL SOILS NEAR A GOLD MINE IN LOEI PROVINCE", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย