ผลของน้ำมันกะเพราต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย

Publish Year International Journal 1
2017 exRodklongtan, A, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Combined effects of holy basil essential oil and inlet temperature on lipid peroxidation and survival of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 during spray drying", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 100, ฉบับที่ - Part:1, ตุลาคม 2017, หน้า 276-283