การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรัมทำความสะอาดเครื่องสำอางผสมนีโอโซมจากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่ที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็กด้วยเทคนิคไมโคฟลูอิคไดเซอร์


แสดงความคิดเห็น

(0)