การเตรียมและการประเมินแบคทีเรียลเซลลูโลสที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์จากขมิ้นชัน

Publish Year International Journal 1
2020 exVachanont Tangsatianpan, exTorgbo, Selorm, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Release Kinetic Model and Antimicrobial Activity of Freeze-Dried Curcumin-loaded Bacterial Nanocellulose Composite", Polymer Science Series A, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 218-227