โรคระบาดและการจัดการโรคของถั่วเหลืองระหว่างปี 2556-2558 และยีนที่ควบคุมการก่อโรครุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines


แสดงความคิดเห็น

(0)