อิทธิพลของภาวะการสกัดเยื่อกลเชิงเคมีด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำต่อสมบัติเชิงกลของกระดาษจากไม้สบู่ดำ

Publish Year National Conference 1
2010 exศิวพร บุตราช, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "ผลของการระเบิดเยื่อด้วยไอนํ้าและการแช่ด้วยอัลคาไลน์ต่อการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีของสบู่ดำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย