การผลิตเอนไซม์แทนเนสจากเห็ดและราย่อยไม้โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นวัสดุใหม่


แสดงความคิดเห็น

(0)