การจำแนกและหาลักษณะเฉพาะของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลูโคสดีรีเพรสชั่นเพื่อใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์ของยีสต์สำหรับการผลิตน้ำมันจากเซลล์เดี่ยวเพื่อเป็นไบโอดีเซลทางเลือก