การแสดงออกและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์โปรตีเอสลูกผสมที่สามารถย่อยกาวไหมจาก Bacillus subtilis C4

Publish Year International Conference 2
2017 exSunisa Suwannaphan, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Silk Degumming Protease from Bacillus sp. C4 SS-2013", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSunisa Suwannaphan, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Partial purification and characterization of protease from Bacillus sp. C4 SS-2013 isolated from silk degumming wastewater.", The 14th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย