การแสดงออกและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์โปรตีเอสลูกผสมที่สามารถย่อยกาวไหมจาก Bacillus subtilis C4

Publish Year International Journal 1
2014 exKanyaluk Kaewprasit, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exSorada Kanokpanont, exSiriporn Damrongsakkul, "Physico-chemical properties and in vitro response of silk fibroin from various domestic races", J. Biomed. Mat. Res. Part B: Appl. Biomaterials. , ปีที่ 102B, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2014, หน้า 1639-1647