การใช้สารไนเตรทเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศในดินปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exM Suknij, "BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED WITH RESIDUAL FUEL OIL BY NITRATEADDITION", The 9th International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2014), 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2014, Saga ญี่ปุ่น