การเปรียบเทียบเบื้องต้นผลของวิธีการสกัดสารจากกระเทียม 3 วิธี ที่มีต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมงมุมสุนัขป่า