การศึกษาโครงสร้างพันธุกรรมและลิงคเกจดิสอิคิวลิเบรียมจากประชากรยุงลายในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายนิวเคลียร์ดีเอ็นเอ

Publish Year International Journal 1
2018 exPimnapat Parimittr, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exMichael J. Bangs, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic variation of Aedes aegypti mosquitoes across Thailand based on nuclear DNA sequences", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 596-602
Publish Year International Conference 1
2017 exพิมพ์ณภัทร ปริมิตร, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Population structure and linkage disequilibrium of the dengue mosquito acrossThailand using nuclear DNA sequences", European Society for Evolutionary Biology 2017 (ESEB XVI Congress) , 20 - 25 สิงหาคม 2017, Groningen ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Publish Year National Conference 1
2015 exพิมพ์ณภัทร ปริมิตร, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity and genetic differentiation among Aedes aegypti mosquito populations in Northern Thailand", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย