การพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตร์การต้านทานสารฆ่าแมลงผ่านกระบวนการจำแนกการต้านทานสารฆ่าแมลงและความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสและยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในราชอาณาจักรไทย: จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคสนาม

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungarun Tisgratogv, exUNCHALEE SANGUANPONG, exJohn P. Grieco, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Plants traditionally used as mosquito repellents and the implication for their use in vector control.", Acta Tropica, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 136-144