กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2017 exRutjaya Prateep Na Talang, exMassimo Pizzol, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Comparative life cycle assessment of fired brick production in Thailand", International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1875-1891
2016 exPensiri Prachakittikul, exChalermraj Wantawina, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exNimaradee Boonapatcharoen, "ANAMMOX-like performances for nitrogenremoval from ammonium-sulfate-rich wastewaterin an anaerobic sequencing batch reactor", Journal of Environmental Science and Health, Part A, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มกราคม 2016, หน้า 220-228
2016 inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssadawut Khanto, "Biogas Production from Batch Anaerobic Co-Digestion of Night Soil with Food Waste", Environmental Asia, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 77-83
2015 exชิษณุพงษ์ ประทุม, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Treatability study of isolated Bacillus subtilis KJP8 for the fermented rice noodle factory wastewater", International Journal of Integrative Biology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 18-23
Publish Year International Conference 8
2016 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "De-ammonification and anaerobic treatment processes for alternative water reuse and energy production, case study: Using municipal wastewaters", 251st American Chemical Society National Meeting and Exposition , 16 - 17 มีนาคม 2016, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2015 exMartha J. Hahn, exLinda A. Figueroa, ex Junko Munakata Marr, exSupaporn Phanwilai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Terada, "Anaerobic Baffled Reactor Pilot at Plum Creek Water Reclamation Authority", WEFTEC 2015 Resource Center, 28 กันยายน 2015, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2015 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Nitrous oxide emission from de-ammonification process", 249th American Chemical Society National Meeting & Exposition, 22 - 26 มีนาคม 2015, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2015 exChutinun Phoonkerd, exMantana Suwan, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSitthisuntorn Supothina, exParadee Chuaybamroong, "EFFECT OF IRON FILING'S SIZES ON REACTIVE BLUE DYE DEGRADATION USING FENTON AND FENTON-LIKE PROCESSE", PACCON 2015, 21 - 23 มกราคม 2015, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exKathryn Lowe, "Comparison Performances between Thailand and USA of Nitrogen and Phosphorus Characteristics from Domestic Wastewaters and Removal Efficiencies of Septic Tank Treatment Systems", The 3rd EnvironmentAsia International Conference on “Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World” , 17 - 19 มิถุนายน 2015, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exTikumporn Kongthong, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Effective Mercury Extraction by Rotary Thermal Desorption Technic", 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 พฤษภาคม 2015
2015 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exRawiwan Rodpho, exSupaporn Phanwivia, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Comparison Nitrous oxide Emissions between Conventional Oxidation and Reduction (Nitrification and Denitrifcation) and De-ammonification Processes", 1st International Water Nexus Conference 2015, 28 - 30 ตุลาคม 2015, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Biogas Production from Co-digestion of Municipal wastewater and Food Waste in Bangkok, Thailand", 9th International Symposium on Lowland Technology, 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2014, SAGA ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2020 exธีรพงศ์ พลนำ, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศและระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 , 2 - 3 ธันวาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบไม่ใช้อากาศเพื่อกำจัดไนโตรเจนด้วยวิธีทางชีวภาพทางเลือกใหม่", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 (The 53 Kasetsart University Annual Conference), 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJunko Munakata Marr, "Biological Nitrogen Removal in Centralized Wastewater Treatment Plants: Thailand, Japan, and USA", RGJ-Ph.D. Congress XVI, 11 - 13 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exดาวเรือง ศุกรวัต, exทัศนีย์ เนตรทัศน์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลแอ่งน้ำบาดาลหาดใหญ่ (กรณีศึกษา อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา )", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exธนิตกานต์ วิริเยนะวัตร์, exกาญจนา ทุยเวียง, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "ปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันของไนเตรทบนตัวเร่งปฏิกิริยาฟิล์มบางที่เคลือบบนแผ่นแก้ว", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่14, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย