การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์องุ่นทนร้อนเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

Publish Year National Journal 2
2015 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exดรุณี ถาวรเจริญ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความีชีวิตและการงอกของละอองเกสรองุ่นพันธุ์ต้นตอ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 633-636
2013 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดรุณี ถาวรเจริญ, "คุณภาพผลและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในองุ่นพันธุ์ 'Harmony'", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 309-312
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดรุณี ถาวรเจริญ, "คุณภาพผลและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในองุ่นพันธุ์ ‘Harmony’", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, บางมด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย