การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพปลอดจุลชีพจากวัสดุไฮบริดของพอลิแล็กติกแอซิดและผงไคโตซานเคลือบเงินนาโน


แสดงความคิดเห็น

(0)