การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพปลอดจุลชีพจากวัสดุไฮบริดของพอลิแล็กติกแอซิดและผงไคโตซานเคลือบเงินนาโน