การพัฒนาข้าวฟ่างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันเพื่อการผลิตข้าวฟ่างลูกผสม

Publish Year National Conference 1
2016 inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนายถวิล นิลพยัคฆ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, "การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างเมล็ดลูกผสม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย