การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสีย้อมธรรมชาติด้วยวัสดุผสมที่ใช้สังกะสีออกไซด์เป็นฐาน