การเตรียมและสมบัติของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนผสมหลักเป็นโพลิแลคติกแอซิดที่ถูกเสริมแรงโดยเส้นใยมะพร้าว