ปัจจัยด้านนักเรียนและครูที่ส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาชีววิทยาโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011 ในประเทศไทยและประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดห้าอันดับ

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exAssociate Professor Benjamin Herman, "Contextual factors that influence TIMSS 2015 biology, chemistry, physics performance in twelve diverse countries", 2018 NARST Annual International Conference, 10 - 13 มีนาคม 2018, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา