การค้นหาพืชที่มีศักยภาพมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในป่าเต็งรังเขตภาคกลางของประเทศไทยเพื่อใช้ต่อยอดในอุตสาหกรรมยาและอาหารเสริม