การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ไขมันและค่าดัชนีน้าตาลต่ำ